یکشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

مجوزها و گواهینامه‌ها

عضويت در هيئت مديره

عضويت در هيئت مديره

پروانه كسب

پروانه كسب

پروانه عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان

پروانه عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان

گواهينامه صلاحيت شركت‌هاي خدماتي

گواهينامه صلاحيت شركت‌هاي خدماتي

Hyundai
MercedesBenz
Volvo
Scania
Renault
MAN